top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR VÅRE PASIENTER


Behandling av personopplysninger i Osteopat Bernadette Pohl


Når du er i kontakt med oss som pasient vil vi behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi
gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er: Bernadette Pohl
Kontaktinformasjonen til Bernadette Pohl er:

Adresse: Vegamot 4b, 7049 Trondheim
E-post: bernadettepohl@gmail.com
Telefon: 99588046
Organisasjonsnr.: 9916258682


For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.
 

 

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:


• Kontaktinformasjon: Navn, adresse og personnummer, samt telefonnummer og e-postadresse


• Opplysninger til bruk i behandlingen av pasienten “helseopplysninger“:


- Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i
den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget
- Øvrige personlige forhold om pasienten, i den grad slike opplysninger er
nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget
 

 

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:
- Kontaktinformasjonen: for å administrere pasientforholdet
- Helseopplysninger: for å kunne behandle / følge opp pasienten på best mulig måte

 

- Analyseverktøy

På våre nettsider bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette er et verktøy som gir oss innsikt i blant annet hvordan brukere beveger seg på nettsiden, hvor lenge de oppholder seg på en side og hvilken nettside de var på før www.osteopat-pohl.com, ved hjelp av informasjonskapsler. Dette verktøyet benytter vi for å forbedre våre nettsider og dens brukeropplevelse, forstå brukermønstre, måle effektivitet av markedsaktiviteter og analysere statistikk om trafikk på siden. Standardinnstillingen til Google Analytics gjør at verktøyet registrerer besøkendes IP-adresser. Ifølge Datatilsynet er en IP-adresse definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi benytter oss derfor av IP-anonymisering i Google Analytics. På den måten anonymiseres brukerens IP og den blir ikke lagret eller sporbar.

Data registrert gjennom Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Opplysninger registrert med Google Analytics er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

- Informasjonskapsler (cookies)

Ved besøk på www.osteopat-pohl.com vil det bli lagret informasjonskapsler på brukerens enhet. Informasjonskapsler, eller cookies på engelsk, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Disse tekstfilene brukes for å kjenne igjen brukeren og gi han/henne en mer brukertilpasset opplevelse. Dette kan for eksempel bety hurtigere sideinnlasting, forhåndsutfylte felter, lagret språkvalg eller andre funksjoner for å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Brukeren kan selv velge om lagring av informasjonskapsler skal tillates eller ikke. Dette gjøres i brukerens nettleser.

 

- Kontaktskjema

Kontaktskjema på nettsiden www.osteopat-pohl.com brukes til å sende inn forespørsler om tilbud, bestillinger eller ønske om kontakt med en salgs- eller kundeansvarlig, og ved andre spørsmål vedrørende Osteopat Bernadette Pohl sine tjenester og virke. Forespørselen slettes etter at saken er avsluttet og spørsmålet er besvart.

 


Behandling vil omfatte følgende:


- Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre
kontaktinformasjon i vårt arkiv (et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv), samt
oppdatere denne ved endringer
- Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig
informasjon som pasienten gir muntlig når vedkommende er til behandling/oppfølging
og lagre denne informasjonen i vårt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk
arkiv/journal)
- Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den
behandlingen pasienten får hos oss eller når behandlingen og/eller pasientforholdet
endelig avsluttes
- Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil bli tilgjengeliggjort, spredt
eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under
 

 

Utlevering av personopplysninger til andre
 

Vi gir ikke personopplysninger vi behandler videre til andre med mindre det foreligger et
lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med
pasienten, pasientens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut
informasjonen.


Dersom vi bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for
dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil vi inngå en avtale med dem for å
ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.
 

Vi benytter oss av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag: Aspit Physica


All behandling av personopplysninger som vi foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-
området.
 

 

Lagringstid
Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene
ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes
når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når
pasientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som vi
behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om
deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og
kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på:
www.datatilsynet.no
 

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt
kontor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 90 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg
ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til
dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos
oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å du levere en skriftlig signert anmodning til oss,
på vårt kontor.
 

 

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har
beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til
Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på: www.datatilsynet.no
 

 

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har
dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

bottom of page